Finální výprodej skladů! Slevy -40% na všechny produkty!

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

tiskopis - ODSTOUPENI OD KUPNI SMLOUVY

 

1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. 

2. Lhůta běží ode dne převzetí zboží. 

3. Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující vyplní a odešle formulář pro odstoupení od smlouvy a zašle prodávajícímu. Prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě informuje kupujícího o jeho přijetí. 

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy peněžní prostředky, stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 

5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

5. Adresa pro doručení zboží je: 

                                     DESIGN-JAROŠOVÁ S.R.O. 

                                     ROLNICKÁ 46 

                                     OPAVA 

                                     747 05