VÝMĚNA, VRÁCENÍ A REKLAMACE ZBOŽÍ

REKLAMACE:

1. Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců. 

2. Reklamační řízení bude zahájeno, jakmile bude reklamované zboží spolu s řádně vyplněným reklamačním listem a dokladem o zakoupení daného zboží od kupujícího doručeno prodávajícímu. 

3. Adresa pro zaslání zboží v případě výměny a reklamací:
           DESIGN-JAROŠOVÁ S.R.O.
         ROLNICKÁ 46 
         747 05 OPAVA 

4. Reklamované zboží musí být řádně očištěno od nečistot a musí být hygienicky nezávadné. V případě zaslání špinavého zboží si prodejce vyhrazuje právo odmítnout přijmutí zboží do reklamačního řízení.

5. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dní ode dne dodání reklamovaného zboží prodejci. Zákazník si může vybrat způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, vrácení peněz), avšak je pouze na prodejci, jakým způsobem reklamaci vyřídí.

VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ 

1. Výměna a vrácení zboží je možné ve lhůtě 14 dní, která běží ode dne vyzvednutí nebo převzetí balíku od dopravce.

POSTUP při VÝMĚNĚ:
1. Proveďte prosím novou objednávku na zboží, o které máte zájem. Do poznámky ale připište "VÝMĚNA ZBOŽÍ". Takto si zboží zarezervujete, aby se do doby realizace výměny zboží neprodalo. Po přijetí objednávky Vám bude cena za zboží upravena (přeplatek, doplatek, bez doplatku). 

2. Zboží, které chcete vyměnit zašlete na adresu: Design-Jarošová s.r.o., ROLNICKÁ 46, 747 05 OPAVA;

3. Poštovné při výměně je vždy hrazeno zákazníkem. Jak při zaslání zboží zpět k nám, tak i při zaslání nového zboží od nás k Vám.